Sheffield Wednesday V RIASA Showcase (26-9-17) (4-1)